Thanh lý bàn ghế làm việc chân sắt 1m2

$1,000,000.00