Ghế xoay nhân viên văn phòng màu đen thanh lý

$220,000.00